MENÜ
KIRSAL BÖLGE GENÇ GÜÇLENDİRME PROGRAMI
NEDİR?

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı eğitim, sürdürülebilir gelir ve kültürel kalkınma başta olmak üzere, gençlerin katılımını arttırmak ve geçim kaynaklarının güçlendirilmesi üzerine planlanmış bir finansal destek programıdır. Bu program, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kırsal bölgede yaşayan gençlerin, kapasitesinin güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması odaklı çalışmalar yürütülmesine olanak sağlayacaktır. Bu destek aracılığıyla yerel gençlerin katılımını teşvik edecek, yaşam kalitesini artıracak projeler geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı bölgesel ihtiyaç çerçevesinde, kapasitelerini geliştirebilme imkânı bulunmayan gençler ile teknolojik üretim, kapasite geliştirme tecrübesi bulunan, alternatif üretim ve istihdam modelleri geliştirebilecek kurum ve kuruluşları bir araya getiren bir programdır.

Başvuru sahibi sivil toplum kuruluşu, projenin yürütülmesi sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunacak ulusal-uluslararası proje yapma deneyimi olan, günümüz ihtiyaçlarına teknolojik çözümler üretebilen üniversite araştırma ve uygulama merkezleri, çağrı teklifine uygun üretim yapan teknoloji şirketler ile işbirliğinde bulunabilir.

GENEL AMAÇLAR
  • Seçilen bölgelerde yenilikçi üretim ve gelir modellerinin geliştirilerek gençlerin fikir ve üretim ekonomisini çeşitlendirmesini sağlamak,
  • Fiziki sermayenin geliştirilmesiyle, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme hedefleyerek, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek,
  • Teknoloji ve bilgi yetersizliği olan ve/veya bunlardan yeterli oranda yararlanamayan gençlerin sosyal ve ekonomik kapasitelerinin gelişimine destek olmak,